Boekhouden met Odoo

Van aan

Omdat ik zelf een leek ben in boekhouden, zijn er een paar overzichtjes die ik zeer handig vind … (Een interessante uitleg is bijvoorbeeld https://www.youtube.com/c/BoekhoudenontcijferdUAntwerpen/playlists.)

DEBET OF CREDIT

Plak deze tabel onder de balans tabel of resultatenrekening tabel hieronder om te weten wanneer je de debet of credit zijde moet gebruiken in boekingen.

DEBET (van)CREDIT (aan)DEBET (van)CREDIT (aan)
++
Geheugensteuntje; de plussen in deze tabel staan aan de buitenkant, de minnen aan de binnenkant.

BALANS

ACTIEF = bezittingenPASSIEF = schulden
1
2
3 = voorraad
4 = klanten4 = leveranciers
5 = bank en kas
Als activa verhogen => debet / verlagen => credit, als passiva verhogen => credit / verlagen => debet (zie bovenste tabel).

RESULTATENREKENING

KOSTENOPBRENGSTEN
67
Als kosten verhogen => debet / verlagen => credit, als opbrengsten verhogen => credit / verlagen => debet (zie bovenste tabel).

Verkoop in kas ontvangen

journaalDEBET (van)CREDIT (aan)afpunting
dagboek verkopen40 = klantenxDe vordering aan de klant verhoogt.
7 = opbrengstenDe opbrengsten verhogen.
45 = te betalen BTWDe BTW schuld verhoogt.
dagboek bank of kas5 = bank of kasHet banksaldo neemt toe.
40 = klantenxDe vordering aan de klant verkleint.

Verkoop met bancontact ontvangen

journaalDEBET (van)CREDIT (aan)afpunting
dagboek verkopen40 = klantenx1
7 = opbrengsten
45 = te betalen BTW
dagboek bancontact58 = overboeking bancontactx2
40 = klantenx1
dagboek bank5 = bank
58 = overboeking bancontactx2

Wanneer een betaling foutief geregistreerd werd, niet in kas maar via bc of vice versa, maak dan een inverse boeking van de betaling en registreer de ontvangst correct!

journaalDEBET (van)CREDIT (aan)afpunting
dagboek aankopen6 = kostenDe kosten verhogen.
41 = te ontvangen BTWHet BTW tegoed verhoogt.
44 = leveranciersxDe schuld aan de leverancier verhoogt.
dagboek bank of kas44 = leveranciersxDe schuld aan de leveranciers verkleint.
5 = bankHet banksaldo neemt af.

Geld van kas naar bank

v8

journaalDEBET (van)CREDIT (aan)afpunting
dagboek kas58 = iox
57 = kas (-)
dagboek bank55 = bank (+)
58 = iox

v14

journaalboekingDEBET (van)CREDIT (aan)afpunting
dagboek kas1 (boeking internal transfer)58 = ioy
57 = openstaande betalingenx
2 (boeking – bedrag in kasuittreksel)57 = openstaande betalingenx
57 = kas (-)
dagboek bankNa boeking van inkomend bedrag op de 58 rekening.55 = bank (+)
58 = ioy

BTW

Bij de BTW aangifte moeten we ervoor zorgen dat de verschuldigde en te ontvangen BTW opgenomen worden in de juiste BTW roosters. Hoe werkt dit in Odoo? Bij een product (of eigenlijk bij de productcategorie of grootboekrekeningen gekoppeld aan de categorie) geven we mee welke standaard BTW codes gebruikt moeten worden bij de aankoop en verkoop van dat product in eigen land. De BTW codes (voor aankoop en verkoop) bepalen in welke roosters de BTW terecht komt bij de aangifte. Wanneer het product dan bijvoorbeeld verkocht wordt aan een klant in het buitenland, zal deze standaard verkoop BTW code automatisch gewijzigd worden naar de overeenkomende BTW code die van toepassing is voor dat land. Deze mapping gebeurt aan de hand van “fiscale posities”. Bij een leverancier of klant kan je aangeven tot welke fiscale positie hij behoort maar ook per order.

Standaard BTW codes

Er zijn een 25 tal codes die we effectief als standaard BTW code zullen instellen.

IN/OUT-V81/82/83 of niets-0/6/12/21-G/L of S

of

IN(=6)/OUT(=7)-V81(=wederverkoop)/82(=onkosten)/83(=investeringen)-0/6/12/21-G/L(=goederen) of S(=diensten)

 • De eerste onderverdeling van BTW-codes start met IN en OUT en dus inkomende en uitgaande facturen, zijnde kosten (6) en opbrengsten (7) rekeningen.
 • Een tweede onderverdeling (enkel bij IN) van BTW-codes is het vak 81, 82 en 83. Goederen/diensten die je aankoopt om verder te verkopen zijn vak 81. De goederen/diensten die je nodig hebt voor de werking van je firma zijn vak 82. En het meerjarenplan dat er bij komt kijken vak 83.
 • Een derde onderverdeling van de BTW-codes is het BTW percentage. De overheid bepaalt wel welke BTW percentages van toepassing zijn en wss vooral 21%!
 • En dan is er de onderverderling tussen een goed (G (bij IN)/L (bij OUT)) of dienst (S). Dit onderscheid is niet altijd vanzelfsprekend dus kan afstemmen met de boekhouder nuttig zijn.

Het aankopen/verkopen van een goed/dienst registreer je altijd op een zogenaamde grootboekrekening en dus start het koppelen van de standaard BTW-code daar. Stel; u verkoopt scharen en messen …

 • 600010 (kosten) = Aankoop van scharen en messen > IN-V81-21-G
 • 700010 (opbrengsten) = Verkoop van scharen en messen > OUT-21-L

Uw productcategorie “Scharen en messen” heeft deze rekeningnummers als standaard.

En nu puur hypothetisch … voor speciale, aangepaste scharen voor mindervaliden betaalt men als particuliere koper geen 21% BTW maar 6% BTW. U kan een subcategorie maken onder “Scharen en messen” waar u de codes IN-V81-06-G en OUT-06-L koppelt of als het slechts 1 schaar betreft, rechstreeks aan dat product.

Hier een overzicht van de afkortingen …

INinkomende facturen = inkomende BTW = aankoop
OUTuitgaande facturen = uitgaande BTW = verkoop
V81werderverkoop = 60 rekeningen
V82pure onkosten = 61 rekeningen
V83investeringen = rekeningen 20 t/m 27
CCmedecontractant
EUintra-communautair
ROW-CCextra-communautair

Goed (G) of levering (L) …

INOUT
GLgoed (l van levering)
SSdienst (s van service)

Fiscale posities

We maakten dus kennis met de standaard BTW-codes die gelden voor de aankoop en verkoop van producten in eigen land, namelijk voor leveranciers en klanten van het nationaal regime. Als we éénzelfde product echter aankopen of verkopen in/aan een ander land, gelden er andere BTW-codes. Er gebeurt dan een mapping van een standaard BTW-code naar een andere BTW-code. Deze mapping vinden we terug bij de “fiscale posities”. Standaard voorziet Odoo 4 fiscale posities, zijnde …

 • Nationaal regime
 • Nationaal regime – medecontractant
 • Intra-communautair regime
 • Extra-communautair regime

Om u te verduidelijken hoe het precies werkt …

Stel dat u een product aankoopt dat in de boekhouding opgenomen moet worden in een 60 rekening (dus een product om door te verkopen aan uw klanten), koppel dan als startpunt de “VAT-IN-V81-21-G” BTW-code als standaard BTW aan de grootboekrekening waarop de aankopen van dit product geboekt worden.

Maak voor elk fiscaal regime een leverancier en stel vanzelfsprekend zijn fiscaal regime respectievelijk in. Maak 4 inkomende facturen telkens voor datzelfde product en er zullen 4 verschillende BTW-codes toegepast worden …

 • Leveranier met nationaal regime => VAT-IN-V81-21-G
 • Leveranier met nationaal regime – medecontractant => VAT-IN-V81-21-CC
 • Leveranier met intra-communautair regime => VAT-IN-V81-21-EU-G
 • Leveranier met extra-communautair regime => VAT-IN-V81-21-ROW-CC

Odoo vertaalt namelijk de BTW-codes van het nationaal regime in de overeenkomstige BTW-code van het toe te passen regime. Die BTW-codes zorgen er uiteindelijk voor dat uw BTW opgenomen wordt in de juiste BTW-vakken.

Hier een schematische weergave van deze mapping …

nationaalmedecontractantintra-communautairextra-communautair
OUT-…(-S of -L)OUT-00-CCOUT-00-EU(-S of -L)OUT-00-ROW
IN-V81/82/83-…(-S of -G)IN-V81/82/83-..-CCIN-V81/82/83-00-EU(-S of -G)IN-V81/82/83-..-ROW-CC

BTW codes

En in welke BTW roosters/vakken komen nu welke bedragen terecht?

FACTURENCREDITNOTA’S
BTW codesfiscale positiedienst (S) of goed (G/L)MVHBTWMVHBTW
VAT-IN-V81/V82/V83-00/06/12/21-S/GnationaalS & G idem81/82/83598563
81/82/83 (-)
VAT-IN-V81/V82/V83-00/06/12/21-NAF?%nationaal BTW % niet aftrekbaar81/82/8381/82/838585
81/82/83 (-)
VAT-IN-V81/V82/V83-00/06/12/21-CCmedecontractant (CC)S & G idem81/82/835985
8756 (-)81/82/83 (-)
87 (-)
VAT-IN-V81/V82/V83-00/06/12/21-EU-S/Gintra-communautair (EU)81/82/835984
S8855 (-)81/82/83 (-)
88 (-)
G8655 (-)81/82/83 (-)
86 (-)
VAT-IN-V81/V82/V83-00/06/12/21-ROW-CCextra-communautair (ROW-CC)S & G idem81/82/835985
8757 (-)81/82/83 (-)
87 (-)
VAT-OUT-00/06/12/21-S/LS & L idem01 (6%)544964
03 (21%)

Product prijzen en BTW (v8)

Een product krijgt een verkoopprijs en aankoopprijs. Bij deze velden wordt niet vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn omdat dit afhankelijk is van de gekozen aankoop- en verkoopbtw. Standaard voorziet Odoo de BTW-codes VAT-OUT-21-S en VAT-IN-V81-21-S waarbij de BTW niet in de prijs vervat zit (zie configuratie van de BTW-code).

De eenheidsprijs op een offerte of het prijsveld in de POS kunnen dus zowel inclusief als exclusief BTW zijn afhankelijk van het gekozen product!

Prijzen inclusief BTW in de webshop

Bij verkoop aan particulieren werk je steeds met prijzen inclusief BTW. Standaard voorziet Odoo geen BTW codes inclusief BTW op producten en zal de verkoopprijs dan ook exclusief BTW afgebeeld worden in de webshop!

Dan toch de prijzen beter standaard inclusief BTW voorzien in de producten?

Wat dan met producten die soms aan 21% BTW en soms aan 6% BTW verkocht worden? Wanneer een huis ouder is dan 10 jaar, geldt het 6% BTW tarief wanneer deze producten aangebracht/verwerkt werden door een dienstverlener. Wanneer de prijs inclusief BTW zou zijn op het product gaat dat uiteindeijk altijd evenveel kosten voor de klant wat niet de bedoeling is.

Dus standaard prijzen exclusief BTW maar hoe toon je ze inclusief BTW in de webshop?

Volg hierbij deze richtlijnen van Odoo en dus …

 1. Maak een prijslijst die 21% BTW bij de prijzen van je producten telt.
 2. Maak een fiscale positie die de VAT-OUT-21-L mapt naar een gelijkaardige BTW code inclusief BTW,  VAT-OUT-21-INC-L.
 3. Zorg ervoor dat elk order (tenzij voor B2B) dat aangemaakt wordt in de webshop van deze prijslijst en fiscale positie gebruik maakt. (De module website_custom_pricelist voorziet in het eerste en voor het tweede is een aanpassing aan de code nodig.) Let op; wanneer een gebruiker zijn gegevens nog niet ingaf, wordt er al een order aangemaakt voor de zogenaamde ‘Public User’. Zet daarvan de prijslijst en fiscale positie ook op deze waarden.

Interne overboekingen

Scroll to Top