Waar vind je een overzicht van alle gesprekken?

  • language
      Dutch
  • FreePBX ui or Yealink phone
      FreePBX ui
Add to Cart

Reports > CDR Reports > Search

Reports > Call Event Logging