ERP staat voor Enterprise Resource Planning en is software waarmee bedrijfsprocessen beheerd kunnen worden. Een klassieke flow is bijvoorbeeld; het aankopen van goederen om ze weer te verkopen. Men moet de producten beheren, de contacten waarmee men wenst te communiceren, zowel klanten als leveranciers, men moet offertes en verkooporders kunnen aanmaken, … Een sterk ERP systeem is modulair opgebouwd zodat kleine deelprogramma’s kunnen toegevoegd worden om de functionaliteit van het systeem uit te breiden. Zo kan bij in gebruik name van het pakket de complexiteit gereduceerd worden (en daarmee ook de leercurve) en is er toch de vrijheid om te groeien.

 

Lees meer

Scroll to Top