Er zijn een 25 tal codes die we effectief als standaard BTW code zullen instellen.

IN/OUT-V81/82/83 of niets-0/6/12/21-G/L of S

of

IN(=6)/OUT(=7)-V81(=wederverkoop)/82(=onkosten)/83(=investeringen)-0/6/12/21-G/L(=goederen) of S(=diensten)

  • De eerste onderverdeling van BTW-codes start met IN en OUT en dus inkomende en uitgaande facturen, zijnde kosten (6) en opbrengsten (7) rekeningen.
  • Een tweede onderverdeling (enkel bij IN) van BTW-codes is het vak 81, 82 en 83. Goederen/diensten die je aankoopt om verder te verkopen zijn vak 81. De goederen/diensten die je nodig hebt voor de werking van je firma zijn vak 82. En het meerjarenplan dat er bij komt kijken vak 83.
  • Een derde onderverdeling van de BTW-codes is het BTW percentage. De overheid bepaalt wel welke BTW percentages van toepassing zijn en wss vooral 21%!
  • En dan is er de onderverderling tussen een goed (G (bij IN)/L (bij OUT)) of dienst (S). Dit onderscheid is niet altijd vanzelfsprekend dus kan afstemmen met de boekhouder nuttig zijn.

Het aankopen/verkopen van een goed/dienst registreer je altijd op een zogenaamde grootboekrekening en dus start het koppelen van de standaard BTW-code daar. Stel; u verkoopt scharen en messen …

  • 600010 (kosten) = Aankoop van scharen en messen > IN-V81-21-G
  • 700010 (opbrengsten) = Verkoop van scharen en messen > OUT-21-L

Uw productcategorie “Scharen en messen” heeft deze rekeningnummers als standaard.

En nu puur hypothetisch … voor speciale, aangepaste scharen voor mindervaliden betaalt men als particuliere koper geen 21% BTW maar 6% BTW. U kan een subcategorie maken onder “Scharen en messen” waar u de codes IN-V81-06-G en OUT-06-L koppelt of als het slechts 1 schaar betreft, rechstreeks aan dat product.

Hier een overzicht van de afkortingen …

INinkomende facturen = inkomende BTW = aankoop
OUTuitgaande facturen = uitgaande BTW = verkoop
V81werderverkoop = 60 rekeningen
V82pure onkosten = 61 rekeningen
V83investeringen = rekeningen 20 t/m 27
CCmedecontractant
EUintracommunautair
ROW-CCextracommunautair

Goed (G) of levering (L) …

IN
OUT
GLgoed (l van levering)
SSdienst (s van service)
Scroll to Top