We maakten dus kennis met de standaard BTW-codes die gelden voor de aankoop en verkoop van producten in eigen land, namelijk voor leveranciers en klanten van het nationaal regime. Als we éénzelfde product echter aankopen of verkopen in/aan een ander land, gelden er andere BTW-codes. Er gebeurt dan een mapping van een standaard BTW-code naar een andere BTW-code. Deze mapping vinden we terug bij de “fiscale posities”. Standaard voorziet Odoo 4 fiscale posities, zijnde …

  • Nationaal regime
  • Nationaal regime – medecontractant
  • Intra-communautair regime
  • Extra-communautair regime

Om u te verduidelijken hoe het precies werkt …

Stel dat u een product aankoopt dat in de boekhouding opgenomen moet worden in een 60 rekening (dus een product om door te verkopen aan uw klanten), koppel dan als startpunt de “VAT-IN-V81-21-G” BTW-code als standaard BTW aan de grootboekrekening waarop de aankopen van dit product geboekt worden.

Maak voor elk fiscaal regime een leverancier en stel vanzelfsprekend zijn fiscaal regime respectievelijk in. Maak 4 inkomende facturen telkens voor datzelfde product en er zullen 4 verschillende BTW-codes toegepast worden …

  • Leveranier met nationaal regime => VAT-IN-V81-21-G
  • Leveranier met nationaal regime – medecontractant => VAT-IN-V81-21-CC
  • Leveranier met intra-communautair regime => VAT-IN-V81-21-EU-G
  • Leveranier met extra-communautair regime => VAT-IN-V81-21-ROW-CC

Odoo vertaalt namelijk de BTW-codes van het nationaal regime in de overeenkomstige BTW-code van het toe te passen regime. Die BTW-codes zorgen er uiteindelijk voor dat uw BTW opgenomen wordt in de juiste BTW-vakken.

Hier een schematische weergave van deze mapping …

nationaal
medecontractant
intra-communautair
extra-communautair
OUT-...(-S of -L)OUT-00-CCOUT-00-EU(-S of -L)OUT-00-ROW
IN-V81/82/83-...(-S of -G)IN-V81/82/83-..-CCIN-V81/82/83-00-EU(-S of -G)IN-V81/82/83-..-ROW-CC
Scroll to Top