o.s.admin heeft het recht …

 • ook diensten te leveren aan concurrenten van de klant.
 • de voor de klant ontwikkelde website op te nemen in het referentieportfolio van o.s.admin (website, reclame en mailings).
 • om een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.
 • om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij o.s.admin steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal aangeven.

o.s.admin verplicht zich er toe …

 • de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • zich in te spannen om de overeenkomst uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn.
 • steeds tijdig en duidelijk af te stemmen wanneer zij bepaalde aanvullingen op de overeengekomen diensten en/of producten nodig acht en enkel bij goedkeuring van de klant over te gaan tot uitvoering ervan.
 • bugs in de software “as soon as possible” op te lossen …
  • Wanneer het gaat om een bug in een software plugin waarvoor betaald werd, zal hiervoor contact opgenomen worden met de desbetreffende auteur van de code. Bij de keuze van software plugins zal o.s.admin dus ook steeds rekening houden met het level van support en de snelheid van respons welke deze partijen bieden. De kosten hieraan verbonden worden niet doorgerekend.
  • WordPress zelf en alle gratis plugins zijn open source software, bijgevolg kunnen de kosten hieraan verbonden doorgerekend worden naar de klant.
Scroll to Top