De klant verplicht zich er toe …

  • dat alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan o.s.admin worden verstrekt.
  • zich te weerhouden van …
    • illegale software uitbreidingen.
    • illegale of vulgaire, racistische, haatdragende of discriminerende inhoud.
    • het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.
    • het verzenden van spam via de website.
Scroll to Top