Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde per aangetekend schrijven opschorten of opzeggen.

Voorts is de klant alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, ook als de website nog niet afgewerkt is of publiekelijk toegankelijk is. Jaarlijkse verlenging van hosting, softwarelicenties en domeinnaamregistraties worden uiteraard ook doorgerekend wanneer o.s.admin hiervoor nog kosten maakte.

Een overdracht van de website is pas mogelijk bij het volledig betalen van alle openstaande facturen, alsook de bijkomende kosten die een overdracht met zich meebrengt.

Scroll to Top