Een Offerte is 30 dagen geldig en prijzen zijn exclusief BTW. Gezien o.s.admin steeds in regie werkt, zijn offertes steeds prijsindicaties.

Wanneer o.s.admin bepaalde aanvullingen op de overeengekomen diensten en/of producten nodig acht, zal o.s.admin hierover steeds tijdig en duidelijk afstemmen en enkel bij goedkeuring van de klant overgaan tot uitvoering ervan.

Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een overeenkomst komt tot stand …

  • na ondertekening van een offerte of bevestiging ervan via mail.
  • op het ogenblik dat o.s.admin de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat, indien er geen offerte werd aangeboden.

Elke verbintenis die o.s.admin aangaat ten aanzien van de klant betreft een middelen- of inspanningsverbintenis.

Scroll to Top