De klant is ten allen tijde eigenaar van de ontwikkelde website (zowel van de software als inhoud). Let wel; de software is uiteraard gebonden aan open source licenties.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (zoals de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie, …) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door o.s.admin ontwikkelde sites.

Indien de klant een domeinnaam bestelt via o.s.admin, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. o.s.admin staat in voor het beheer ervan voor onbepaalde duur.

Scroll to Top