o.s.admin is niet aansprakelijk voor …

 • het niet kunnen uitvoeren van haar verbintenissen bij overmacht.
 • het later uitvoeren van haar verbintenissen dan voorzien.
 • de inhoud van de website.
 • schade (indirect of direct) …
  • door onjuiste gegevens in de website.
  • door het tijdelijk disfunctioneren van de software.
  • door een tijdelijke onbereikbaarheid van de site door …
   • bugs in de software.
   • het tijdelijk disfunctioneren van de managed host.
   • ten gevolge van storingen in het internet of andere providers.
   • uitval van elektriciteit.
   • hacking.
  • door links naar sites beheerd door derden.
  • door (kortstondig) verkeerdelijk plaatsen van berichten op sociale media.
  • … waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

De klant vrijwaart o.s.admin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant heeft in geen enkel geval recht op een financiële compensatie.

Scroll to Top